Felaket Kurtarma Danışmanlığı

Kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemlerin/servislerin belirlenmesi gereklidir. Herhangi bir felaket halinde bunlarda ne kadar kesinti ile çalışmanın tolere edilebileceği vb. analizler sonucunda, felaket kurtarma analizlerinin, felaket anında alınacak aksiyonların, izlenecek süreçlerin, roller ve sorumlulukların tanımlanması gereklidir.

Felaket kurtarma sistemleri

  • Ana sistemlere coğrafi olarak uzak bir lokasyonda oluşturulur.
  • Ana sistemlerden hizmet verilmesini engelleyecek tüm senaryolara karşı önlem alır.
  • Genellikle aktif-pasif mimaride çalışır.
  • Sistemin devreye girmesi otomatik olmaz, bir prosedüre bağlıdır.
  • RTO ve RPO süreleri çözüme göre değişir.
  • FKM’deki kaynaklar birebir eşlenik olmak zorunda değildir.

Clonera Felaket Kurtama Danışmanlığı Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?

01

ULUSLARARASI STANDARTLAR

Felaket kurtarma danışmanlığı, kurumların stratejik hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu işlerin sürekliliğini sağlamak, herhangi felaket halinde izlenecek kılavuzları/süreçleri tanımlamak amacıyla, ISO 27001, ISO 27031 ve ISO 22301 standartları ile uyumlu bir biçimde, süreç tasarımları danışmanlığını kapsamaktadır

02

KESİNTİ TOLERANSI

Felaket kurtarma danışmanlığı kapsamında kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemler/servisler belirlenir, herhangi bir iş kesintisi halinde sistemlerin ne kadarlık bir kesintiye toleransı olduğunun analizi yapılır. Bu analiz sonuçlarına göre iş kesintisi anında alınacak aksiyonlar, izlenecek süreçler, roller ve sorumluluklar tanımlanır.

03

FELAKET KURTARMA KILAVUZU

Oluşturulan politika, prosedür ve süreçler, kurumların kritik sistemlerinin sürekliliğini sağlamada kılavuz niteliği taşır. Herhangi bir iş kesintisi anında, kritik sistemler ile bağlantılı operasyonların nasıl kesintisiz ve/veya asgari kesinti ile devam Ettirileceğini belirlemiş olur. Aynı zamanda iş birimlerinin yapmış olduğu çalışmaların sürekliliğinin, iş kesintisi anında nasıl sağlanacağına ve testlerin nasıl yapılacağına dair kurumsal seviyede yönetim önerileri de danışmanlık kapsamında kurumlara sunulmaktadır.

Daha Fazla Bilgi için Bize Ulaşın »