Microsoft SQL Server Replikasyonu

Microsoft SQL Server, dünyanın dört bir yanında binlerce şirketin kullandığı, güçlü bir veritabanı uygulamasıdır. Microsoft SQL Server’ın sürekli çalışır olmasını etkileyen bir felaket veya mantık hatasının meydana gelmesi veri kaybına, çalışanların verimliliğinde önemli ölçüde azalmaya, kurum itibarının zedelenmesine, hatta hisse fiyatlarının zarar görmesine yol açabilir. Bu nedenle, İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma çözümleri, her ölçekteki işletmenin kesintisiz hizmet vermesi için son derece önemlidir.

Yönetilen Servisler

Microsoft SQL Server’ı Korurken Ortaya Çıkan Zorluklar
Yüksek değişim oranlarıyla hızlı ve sürekli olarak işlem gerçekleştiği için, Microsoft SQL veritabanlarını korumak zorlu bir iştir. Birçok kurum, İş Sürekliliği ve Felaket Yönetimi’nde koruma teknolojisi olarak günlük yedek alma, uygulama tabanlı veya depolama tabanlı replikasyonları kullanıyor. Bu durum bir yandan risk doğururken, diğer yandan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmasını gerektiren, karmaşık ve manuel bir kurtarma işleminin yapılmasını gerektirebilir. Bu karmaşıklığın yanında verilerin kurtarma merkezine aktarılması bile başlı başına sorun olabilir. Veriler sıkıştırılmamışsa, WAN bağlantısını aşırı yükleyebilir; yazma sırası uygunluğu korunmamışsa, veritabanı tutarsız bir hale gelecek ve birçok koruma teknolojisi SLA’lerin koruma durumu ve yönetiminin açık bir şekilde görülmesine izin vermeyecektir.

Microsoft SQL veritabanları, genellikle terabaytlarca veriye sahip birkaç sanal makineden oluşan, çok sanal makineli kurumsal uygulamaların parçası olduğu için, uygulamanın tamamının tutarlı bir şekilde kurtarılmasını sağlamak zorlaşmaktadır. Bir grup sanal makinenin zamanda aynı noktaya kurtarılması mümkün değilse, uzun ve manuel bir kurtarma gerekir ki bu da işletmeye daha çok zarar verir.

Microsoft SQL Server’ı Clonera’yla Korumanın Avantajları

Yönetilen Servisler

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümü Clonera, sadece koruma için Microsoft SQL Server’ı barındıran sanal makineleri seçerek, saniyeler içinde RPO (Hedeflenen Kurtarma Noktaları) ve dakikalar içinde RTO (Hedeflenen Kurtarma Süreleri) sağlayarak, güçlü ve kurumsal düzeyde bir İş Sürekliliği ve Felaket Yönetimi’ni mümkün kılıyor. Sık işlem yapan veritabanlarının korunması için de gelişmiş özelliklere sahip. Clonera kullanıldığında, Microsoft SQL Server’ın korunması için karmaşık herhangi bir uygulama entegrasyonuna ihtiyaç duyulmaz. Replikasyonun tamamı hipervizörde gerçekleştiği için işlem kolay ve ölçeklenebilirdir ve aşağıdaki özellikleri taşır:

 • Koruma durumu, KPI ve SLA’ların açık bir şekilde görülmesini sağlayan ve hipervizör ile entegre edilmiş kolay merkezi yönetim sağlar.
 • Korumanın yapılandırılması için SQL’de herhangi bir yapılandırma değişikliği gerekmez.
 • Snapshot ların olmadığı, performansa etkisi olmayan, saniyelerle ifade edilen RPO’lar (Hedeflenen Kurtarma Noktası) sağlanabilir.
 • Her türlü SQL veritabanı yazmada, yazma sırası uygunluğunu koruyarak, birkaç saniye öncesinden 14 güne kadar olan artımların zamanda belirli bir noktada kurtarılması sayesinde günlük yedeklemeye ihtiyaç kalmaz.
 • Yük devretme veya zamanda belirli bir noktaya kurtarma için SQL bilgisine ihtiyaç duyulmaz.
 • Uygulamayı zamandaki tutarlı noktalara ayarlamak için SQL VSS yazıcı entegrasyonu sağlanır.
 • Önyükleme sıralaması ve otomatik IP yeniden yapılandırması sayesinde, dakikalar içinde RTO’lar (Hedeflenen Kurtarma Zamanı) hazırlanabil
 • Clonera Protection Groups (CPGs) teknolojisi sayesinde tutarlı çoklu sanal makine uygulaması kurtarma sağlanır.
 • Replikasyonda kesintiye veya sistemlerin durmasına neden olmayan etkisiz yük devretme testi uygulanabilir.
 • İzole balon ağlardaki uygulama sunucularıyla SQL yük devretme testi yapılabilir.
 • Test işlemini, dakikalar içinde eksiksiz olarak Microsoft SQL ve uygulama sunucuları için istenen zamanda gerçekleştirebilir.
 • İş Yeri Dışına Yedekleme (Offsite Backup) özelliği, yedekleme operasyonlarını felaket kurtarma merkezine taşıyarak yedekleme verilerinin günlük, haftalık ve aylık olarak arşivlenmesini sağlar.
 • Uzman personel barındırmaya gerek olmadan, 7/24 izlenen veri merkezleri ve Level 2 mühendislik desteğiyle iş sürekliliği Clonera tarafından sağlanır.
 • Clonera ile donanım, network, firewall, replikasyon yazılımı, 2. lokasyon gibi alt yapı yatırımları yapılmasına gerek kalmaz.

Clonera Offsite Backup, felaket kurtarma amacıyla replike edilen bilgileri kullanarak yedekleme yapar. Yedekleme operasyonlarını üretim ortamından ayırarak, iş yükü üzerindeki gerilimi önemli ölçüde azaltır.

Özet
Clonera, hazır | kolay | gerçek bir felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümü sunuyor. Türkiye’nin en büyük işletmelerinden bazıları, kritik uygulama ve iş operasyonlarının bel kemiğini oluşturan Oracle Database Sunucuları’nı korumak için Clonera’ya güveniyor. Clonera, iş için kritik sistemlerin korunması ve kesintisiz hizmet verilmesi için gereken kurumsal Felaket Kurtarma, İş Sürekliliği, İş Yeri Dışına Yedekleme ve SLA’leri sağlıyor.

BULUT FELAKET KURTARMA VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ÇÖZÜMÜ Maksimum hizmet almak için detaylı bilgi.

Teklif Talep Formu

Formunuz başarıyla gönderilmiştir.
Teşekkür ederiz.