Yönetilen Yedekleme Çözümü - MBP

Box İmage

Yönetilen Yedekleme Çözümü – MBP

Yönetilen Yedekleme Çözümü kapsamında, Clonera’nın sağladığı sanal ortamda yedeklerin alınması sağlanır. Herhangi bir felaket durumunda, ayrı lokasyonda tutulan yedeklere kolayca erişilebilir.

  • Sunucuların imaj yedekleme işlemlerinin yapılması
  • Sunucu dosya ve klasörlerinin yedeklenmesi
  • Yeni sunucu dosya ve klasörlerinin yedekleme (backup) taleplerinin yerine getirilmesi
  • Geri dönüş (restore) taleplerinin karşılanması
  • Rastgele seçilen yedeklerden geri dönüş testlerinin yapılması
  • Tüm yedekleme ve geri dönme faliyetlerinin raporlanması
  • Operasyonel kitapçıkların oluşturulması
  • Yedekleme politikasıyla ilgili danışmanlık verilmesi
BULUT FELAKET KURTARMA VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ÇÖZÜMÜ Maksimum hizmet almak için detaylı bilgi.

Teklif Talep Formu

Formunuz başarıyla gönderilmiştir.
Teşekkür ederiz.