Yönetilen Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü - MDRP

Box İmage

Yönetilen Felaket Kurtarma ve İŞ Sürekliliği Çözümü - MDRP

Müşterilerimizin BT sistemlerinde meydana gelebilecek iç ve dış tehditler, öngörülmeyen kesintilerin yanı sıra, doğal afet, siber saldırı, veri bozulması (data conflict) gibi felaketlerle karşılaşılması durumunda, iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz:

 • İş etki analizlerinin yapılması
 • Kritik servis ve sistemlerin belirlenmesi
 • Parçalı ve tam felaket senaryolarının hazırlanması
 • Yapılan analizlere göre servis ve sunucuların FKM’ye replikasyonu için kuralların oluşturulması
 • Replikasyonların düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Oluşturulan senaryolara göre planlı ve plansız DR testlerinin yapılması
 • Failback operasyonunun gerçekleştirilmesi
 • Yapılan test’lere ilişkin raporların hazırlanması
 • Test sonuçlarına göre, gerekiyorsa yöntem, prosedür ve değişikliklerin yapılması
 • İş sürekliliği eğitimleri verilmesi,
 • Operasyonel kitapçıkların oluşturulması

 • slideIcon

  Managed Disaster Recovery Program

  Broşür

  İNDİR

BULUT FELAKET KURTARMA VE İŞ SÜREKLİLİĞİ ÇÖZÜMÜ Maksimum hizmet almak için detaylı bilgi.

Teklif Talep Formu

Formunuz başarıyla gönderilmiştir.
Teşekkür ederiz.